Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5xnlXKXk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

DELTA GROUP

Được thành lập từ năm 1993, DELTA Group là tập đoàn xây dựng đầu tiên ứng dụng thành công hàng loạt công nghệ thi công mới, góp phần dẫn hướng công nghệ thi công tại Việt Nam. DELTA Group đã trở thành tập đoàn xây dựng hàng đầu, bao gồm 12 công ty thành viên cùng sứ mệnh kiến tạo những công trình xây dựng nổi bật nhất Việt Nam.

  • hZWYl5xnlXKXk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmhsbZdub7Cx

Company Menu

Why DELTA GROUP?

Life at DELTA GROUP

Inside review about DELTA GROUP

4.0
2 reviews
100%
employees recommend this company to friends
hZWYl5xnlXKXk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...