Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZhhlW2YlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

DELTA GROUP

Tập đoàn xây dựng hàng đầu Việt Nam

  • hZWXnZhhlW2YlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmhsbZdub7Cx

Company Menu

Why DELTA GROUP?

Được thành lập từ năm 1993, DELTA là tập đoàn xây dựng đầu tiên ứng dụng thành công hàng loạt công nghệ thi công mới, góp phần dẫn hướng công nghệ thi công tại Việt Nam. Trải qua 27 năm xây dựng và phát triển, DELTA đã trở thành tập đoàn xây dựng hàng đầu Việt Nam đi lên bằng sức mạnh công nghệ. DELTA với 12 công ty thành viên, hơn 2500 cán bộ kĩ sư cùng dấu ấn những công trình nổi bật nhất Việt Nam. DELTA vẫn đang tiếp tục sứ mạnh kiến tạo những công trình bền vững bằng lương tâm và tri thức con người.  

Với định hướng không ngừng đổi mới để phát triển, mỗi cán bộ nhân viên làm việc tại DELTA Group luôn giữ vững tinh thần “Khởi nghiệp”, không ngừng phấn đấu học hỏi sáng tạo. DELTA Group xây dựng môi trường làm việc thông thoáng, tạo cơ hội cho cán bộ nhân viên được thể hiện, phát triển và sáng tạo thông qua các CLB, các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. 

Mong muốn được đồng hành chia sẻ trách nhiệm xã hội, DELTA xây dựng chương trình từ thiện riêng biệt gắn liền với hoạt động kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn. Dự án từ thiện xây trường: DELTA Theo em đến trường là sự góp sức chung tay của toàn toàn bộ cán bộ kĩ sư, gia đình cán bộ nhân viên trong Tập đoàn DELTA . Cán bộ nhân viên tại DELTA được làm việc và rèn luyện để không chỉ lớn lên về “Nghề” mà còn lớn lên về “Người”. 


Inside review about DELTA GROUP

5.0
1 reviews
100%
employees recommend this company to friends
hZWXnZhhlW2YlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...